Konferencja „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu”

Dnia 25 listopada 2017 r. w Boćkach odbyła się Konferencja „Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku na Podlasiu”, w której wzięli udział przedstawiciele okolicznych władz, posłowie, księża,  mieszkańcy gminy Boćki, organizacje lokalne. Do Bociek przybyli także przedstawiciele UTW z Ciechanowca, Goniądza, Kolna, Łap, Wysokiego Mazowieckiego, Puńska oraz Bociek.

Projekt podsumowali Prezes Instytutu Działalności Publicznej Pan Adam Młodkowski i koordynatorka projektu Pani Anna Buchmiet, opowiadając o działaniach w jakich brali udział uczestnicy UTW, min.: Paradzie Seniorów w Warszawie, zawodach sportowych seniorów, warsztatach, zajęciach itp.  Ważnym elementem konferencji było uroczyste wręczenie przez Pana Jarosław Gowin Wiceprezesa Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego indeksów boćkowskim studentom. Pogadankę o zdrowiu pt. „Szlachetne zdrowie – nowoczesne metody badań nad chorobami cywilizacyjnymi” przeprowadziła Pan dr Karol Kramkowski.

Zwieńczeniem uroczystości był występ Klub Seniora „Róże Jesieni”, ze specjalnie przygotowanym na tę okazję repertuarem, natomiast Zespół „Klekociaki” czuwał nad ogółem i wspierał organizatorów.

Dziękujemy za zdjęcia Sylwii M.