Stowarzyszenie

Celem Stowarzyszenia Klekociaki jest działanie na rzecz podtrzymywania tradycji kulturowej regionu województwa podlaskiego.

Członkowie zespołu starają się aby promować nasz region oraz rozpropagowywać wiedzę o Podlasiu, co za tym idzie wspierać rozwój kulturowy i oświatowy. Naszym nadrzędnym celem jest również pomaganie na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych. Wspieranie artystów i szeroko pojętej działalności artystycznej w regionie, kraju i za granicą. Upowszechnianie folkloru w jego wielorakiej formie. Zapobieganie patologiom społecznym. Upowszechnianie szerszego uczestnictwa w życiu społecznym środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wszechstronne propagowanie informacji, metod i technik w zakresie działalności artystycznej. Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Ochrona zabytków kultury i miejsc pamięci narodowej aby każdy pamiętał o swoich korzeniach. Ważne jest dla nas również działalnie na rzecz mniejszości narodowych, religijnych i etnicznych. Związana z tym jest szeroko pojęta demokracja lokalna, której rozwój jest bardzo istotny. Cechujemy się daleko rozumianym zachowaniem na rzecz integracji europejskiej i nastawieniem na współpracę między społecznościami Unii Europejskiej. Ważnym aspektem dla nas jest wspomaganie działalności artystycznej osób niepełnosprawnych. Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki w regionie. Pomoc w  rozwoju i integracji społeczności lokalnych i europejskich inicjatyw społecznych i samorządowych. Przyczynianie się do wzrostu zdolności absorpcyjnych funduszy pomocowych na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.


Stowarzyszenie Klekociaki

 

KRS: 0000310582
NIP: 5432158012
Regon: 200224176
Forma prawna: STOWARZYSZENIE
Adres: ul. Dubieńska 11
17-111 Boćki
Podlaskie
Data rejestracji Regon 22 lipca 2008
Data rejestracji KRS 22 lipca 2008
Ostatnia zmiana w KRS 27 czerwca 2013
Reprezentacja ZARZĄD
Sposób reprezentacji Stowarzyszenie na zewnątrz reprezentuje prezes łącznie z jednym członkiem
zarządu
Sąd SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sygnatura BI.XII NS-REJ.KRS/4813/13/626
Przeważająca działalność gospodarcza 94.99.Z – Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana

 

Osoby

Wojciech Ofman
Prezes zarządu
Adam Malinowski
Wiceprezes zarządu
Stefan Nazaruk
Skarbnik
Paweł Ryżyk
Sekretarz
Andrzej Panasiuk
Członek zarządu
Ewa Arciuszkiewicz
Organ nadzoru
Nadzieja Sokołowska
Organ nadzoru
Grzegorz Turkowicz
Organ nadzoru