Realizacja zadania publicznego pt.: „OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA – PODLASKI STRÓJ LUDOWY”