Zespół

Historia Zespołu Klekociaki

Zespół folklorystyczny KLEKOCIAKI działa od 1962 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury w Boćkach i reprezentuje folklor Podlasia. Założony został przez Genowefę Łucjan i Mikołaja Turkowicza. Początkowo był to zespół pieśniarzy ludowych, obecnie zaś składa się z grupy śpiewaczej, kapeli i tancerzy. Charakterystyczna dla zespołu – od początku jego istnienia aż po dzień dzisiejszy – jest wielopokoleniowość. Również niezmienne pozostają główne atuty Klekociaków: żywiołowość i spontaniczność oraz dająca się odczuć podczas koncertów szczerość i prawdziwość artystycznej wypowiedzi, poparta rzetelnością wykonywanego rzemiosła. W swym repertuarze mają pieśni, tańce i obrzędy podlaskie (m. in. Konopielka – charakterystyczne dla regionu wielkanocne kolędowanie, Lany Poniedziałek, Podlaska Noc Świętojańska, Żniwa Dworskie – obrzęd dożynkowy, kolędy i pastorałki), a także suity podlaskie: „Wezmę ja kontusz”, „Na boćkowskich błoniach”, „Na podlasiu byłem”, jak również układy taneczne. Klekociaki jako zespół amatorski są laureatem wielu nagród i wyróżnień. Najcenniejsze to Nagroda Ministra Kultury i liczne trofea otrzymane od Związku Ochotniczej Straży Pożarnych RP, z którym jest związany od początku swego istnienia. Podczas swej wieloletniej działalności Klekociaki koncertowały również poza granicami Polski – na Litwie, Łotwie, Ukrainie, Białorusi, Macedonii, w Szwajcarii, Grecji a także reprezentowały Polskę na święcie Walonii w Belgii, na Europejskim Święcie Plonów w Dusseldorfie. Na początku maja 2010r. zespół reprezentował Województwo Podlaskie na targach „Czas Wolny 2010” w Bolzano we Włoszech.

kleko