Z kontuszem przez Podlasie

Kilka zdjęć z warsztatów pt. Warsztaty śpiewaczo-taneczne „Z kontuszem przez Podlasie” realizowanych w ramach zadania publicznego Kultura, sztuka, ochrona dóbr i dziedzictwa narodowego Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.
Pod okiem Mariusza Żwierko
Nowe tance i śpiew już wkrótce na występach 😎