„60 lat naszej tradycji” – realizacja grantu.

Stowarzyszenie KLEKOCIAKI informuje, iż zgodnie z umową o powierzenie grantu nr LGDPB/G-1/2022/06 z dnia 08.04.2022r. realizuje zadanie pt. „60 lat naszej tradycji”.

Projekt ma na celu zachowanie i upowszechnianie folkloru, tradycji i wartości kulturowych obszaru LGD PB.

Wartość zadania – 28 000,00 zł, kwota grantu – 25 000,00 zł. Termin realizacji zadań: maj – wrzesień 2022.

Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w ramach projektu grantowego Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska”.