Zakup strojów szlacheckich dla Zespołu Klekociaki z Bociek

Stowarzyszenie „Klekociaki” dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019, zakupiło nowe stroje w firmie EKOMOD. Firma po zmierzeniu członków Zespołu Folklorystycznego „Klekociaki” uszyła i dostarczyła 30 kompletów strojów szlacheckich: 10 strojów damskich (kontusz, bluzka, spódnica, czapka), 9 strojów męskich (kontusz, żupan, spodnie, pas, czapka) oraz 11 strojów dziecięcych (8 dziewczęcych i 3 chłopięce), które można już oglądać od 31 sierpnia 2019 r.

Podczas realizacji zadania stworzony został spektakl słowno – muzyczny opowiadający o historii podpisania Unii Lubelskiej. Planujemy zaprezentowanie go w szkołach podstawowych powiatu bielskiego, po to aby przybliżyć historyczne znaczenie Bielska Podlaskiego w sposób ciekawy, barwny, nieco teatralny. Stroje kontuszowe będą wykorzystywane do występów zespołu na scenie, doskonałą okazją do zaprezentowania ich w najbliższym czasie będzie organizacja w karnawale spotkania z tradycją szlachty podlaskiej, które planujemy zorganizować, jako inscenizację scenek z życia ubogiej szlachty podlaskiej, okraszone to będzie wspólnym śpiewem. Pozwoli to przedstawić szerszej, często nieświadomej kolorytu naszego regionu widowni stosunków jakie panowały między szlachcicami, a mieszczanami, czy ludnością wiejską. Kolejnym wydarzeniem podczas którego wykorzystane zostaną pozyskane stroje to obchody upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Wszelkie informacje o najbliższych występach będą ogłaszane na bieżąco.
Kilka zdjęć w nowych strojach

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu EtnoPolska 2019.