ŻNIWA – Muzealne ABC (Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej)

Żniwa na Podlasiu w wykonaniu Zespołu Folklorystycznego „Klekociaki”.

Dziękujemy za owocną współpracę dla Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej podczas nagrywania filmu z serii Muzealne ABC, który realizowany jest dzięki programowi Kultura w Sieci.